Läs bibeltext

Ps 98:1
En psalm.
    Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
    ty han har gjort underbara ting.
    Han vann seger med sin starka hand,
    med sin heliga arm.
Ps 98:2
    Herren har visat att han räddar,
    folken fick skåda hans seger.
Ps 98:3
    Med godhet och trofasthet
    har han tänkt på Israels folk.
    Hela jorden har sett att vår Gud räddar.
Ps 98:4
    Hylla Herren, hela världen,
    brist ut i jubel och sång!
Ps 98:5
    Sjung till lyra för Herren,
    låt lyrans strängar klinga!
Ps 98:6
    Blås i trumpeter och horn,
    hylla konungen, Herren!
Ps 98:7
    Havet skall brusa och allt det rymmer,
    världen och alla som bor i den.
Ps 98:8
    Floderna skall klappa händer,
    bergen skall jubla tillsammans
Ps 98:9
    inför Herren: se, han kommer
    för att råda över jorden,
    råda rättvist över världen,
    råda med oväld över folken.
Ps 99:1
    Herren är konung! Folken bävar,
    han tronar på keruberna, jorden skälver.
Ps 99:2
    Herren är stor i Sion
    och upphöjd över alla folk.