Läs bibeltext

Ps 99:5
    Ära Herren, vår Gud,
    fall ner inför hans fotapall.
    Helig är han.
Ps 99:6
    Mose och Aron var bland hans präster,
    Samuel bland dem som åkallade honom.
    De ropade till Herren, och han svarade.
Ps 99:7
    Ur molnpelaren talade han till dem,
    och de höll hans bud,
    den lag som han gav dem.
Ps 99:8
    Herre, vår Gud, du svarade dem,
    du var en Gud som förlät dem
    men också hämnades deras gärningar.
Ps 99:9
    Ära Herren, vår Gud,
    fall ner inför hans heliga berg.
    Helig är Herren, vår Gud.
Ps 100:1
En tacksägelsepsalm.
    Hylla Herren, hela världen,
Ps 100:2
    tjäna Herren med glädje,
    träd fram inför honom med jubelrop!
Ps 100:3
    Besinna att Herren är Gud,
    han har gjort oss och vi är hans,
    hans folk, fåren i hans hjord.
Ps 100:4
    Gå in genom hans portar med tacksägelse,
    kom till hans förgårdar med lovsång.
    Tacka honom, prisa hans namn,
Ps 100:5
    ty Herren är god,
    evigt varar hans nåd,
    från släkte till släkte hans trofasthet.
Ps 101:1
Av David, en psalm.
    Om godhet och rätt vill jag sjunga,
    Herre, jag vill sjunga till din ära.