Läs bibeltext

Ps 100:2
    tjäna Herren med glädje,
    träd fram inför honom med jubelrop!
Ps 100:3
    Besinna att Herren är Gud,
    han har gjort oss och vi är hans,
    hans folk, fåren i hans hjord.
Ps 100:4
    Gå in genom hans portar med tacksägelse,
    kom till hans förgårdar med lovsång.
    Tacka honom, prisa hans namn,
Ps 100:5
    ty Herren är god,
    evigt varar hans nåd,
    från släkte till släkte hans trofasthet.
Ps 101:1
Av David, en psalm.
    Om godhet och rätt vill jag sjunga,
    Herre, jag vill sjunga till din ära.
Ps 101:2
    Jag vill lära mig att leva oförvitligt
    - när kommer du till min hjälp?
    Med oförvitligt sinne
    skall jag leva i mitt hus.
Ps 101:3
    Det som vållar fördärv
    skall inte vara mitt mål.
    Jag avskyr dem som gör orätt,
    med dem har jag inget att skaffa.
Ps 101:4
    Den falske visar jag bort,
    de onda vill jag inte kännas vid.
Ps 101:5
    Den som baktalar sin nästa,
    honom skall jag krossa.
    Den som är övermodig och uppblåst,
    honom kan jag inte tåla.
Ps 101:6
    Mina ögon vilar på de trofasta i landet,
    de skall vara nära mig.
    Den som lever oförvitligt,
    han skall få tjäna mig.
Ps 101:7
    Den som är svekfull
    får inte vistas i mitt hus,
    den som far med lögn
    består inte provet inför mig.