Läs bibeltext

Ps 101:1
Av David, en psalm.
    Om godhet och rätt vill jag sjunga,
    Herre, jag vill sjunga till din ära.
Ps 101:2
    Jag vill lära mig att leva oförvitligt
    - när kommer du till min hjälp?
    Med oförvitligt sinne
    skall jag leva i mitt hus.
Ps 101:3
    Det som vållar fördärv
    skall inte vara mitt mål.
    Jag avskyr dem som gör orätt,
    med dem har jag inget att skaffa.
Ps 101:4
    Den falske visar jag bort,
    de onda vill jag inte kännas vid.
Ps 101:5
    Den som baktalar sin nästa,
    honom skall jag krossa.
    Den som är övermodig och uppblåst,
    honom kan jag inte tåla.
Ps 101:6
    Mina ögon vilar på de trofasta i landet,
    de skall vara nära mig.
    Den som lever oförvitligt,
    han skall få tjäna mig.
Ps 101:7
    Den som är svekfull
    får inte vistas i mitt hus,
    den som far med lögn
    består inte provet inför mig.
Ps 101:8
    Varje ny dag skall jag krossa
    de brottsliga i landet
    och utrota alla ogärningsmän
    i Herrens stad.
Ps 102:1
En bön av en betryckt, som är modlös och utgjuter sin sorg inför Herren.
Ps 102:2
    Herre, hör min bön,
    låt mitt rop nå fram till dig.
Ps 102:3
    Dölj inte ditt ansikte för mig
    när jag är i nöd.
    Lyssna till mig,
    skynda att svara när jag ropar.