Läs bibeltext

Ps 102:13
    Men du, Herre, härskar för evigt,
    och släkte efter släkte åkallar dig.
Ps 102:14
    Du skall gripa in och förbarma dig över Sion,
    det är tid att visa det nåd.
    Ja, stunden är inne,
Ps 102:15
    ty dina tjänare älskar Sions stenar,
    lider av att se det ligga i grus.
Ps 102:16
    Folken skall frukta Herrens namn
    och jordens alla kungar hans härlighet,
Ps 102:17
    när Herren har byggt upp Sion
    och visat sig i sin härlighet.
Ps 102:18
    Han har hört de utblottades bön,
    deras bön har han inte föraktat.
Ps 102:19
    Detta skall skrivas ner för kommande tider,
    och nya släkten skall prisa Herren,
Ps 102:20
    när han ser ner från sin heliga höjd,
    när Herren från himlen blickar mot jorden,
Ps 102:21
    lyssnar till fångarnas jämmer
    och friger dem som är dömda att dö.
Ps 102:22
    Herrens namn blir ärat i Sion,
    man sjunger hans lov i Jerusalem,
Ps 102:23
    när folk och riken samlas
    för att tjäna Herren.