Läs bibeltext

Ps 102:16
    Folken skall frukta Herrens namn
    och jordens alla kungar hans härlighet,
Ps 102:17
    när Herren har byggt upp Sion
    och visat sig i sin härlighet.
Ps 102:18
    Han har hört de utblottades bön,
    deras bön har han inte föraktat.
Ps 102:19
    Detta skall skrivas ner för kommande tider,
    och nya släkten skall prisa Herren,
Ps 102:20
    när han ser ner från sin heliga höjd,
    när Herren från himlen blickar mot jorden,
Ps 102:21
    lyssnar till fångarnas jämmer
    och friger dem som är dömda att dö.
Ps 102:22
    Herrens namn blir ärat i Sion,
    man sjunger hans lov i Jerusalem,
Ps 102:23
    när folk och riken samlas
    för att tjäna Herren.
Ps 102:24
    Han bröt i förtid min kraft,
    han förkortade mina dagar.
Ps 102:25
    Jag säger: Min Gud,
    ryck inte bort mig i livets mitt,
    du vars år varar från släkte till släkte.
Ps 102:26
    En gång lade du jordens grund,
    och himlen är ett verk av din hand.