Läs bibeltext

Ps 103:1
Av David.
    Lova Herren, min själ,
    hela mitt jag vill prisa hans heliga namn!
Ps 103:2
    Lova Herren, min själ,
    minns allt det goda han gör:
Ps 103:3
    han förlåter alla mina synder
    och botar alla mina sjukdomar,
Ps 103:4
    han räddar mig från graven
    och kröner mig med nåd och barmhärtighet,
Ps 103:5
    han fyller mitt liv med allt gott,
    och jag blir ung på nytt som en örn.
Ps 103:6
    Herren handlar rättfärdigt
    och ger de förtryckta deras rätt.
Ps 103:7
    Mose fick lära känna hans gärningar,
    Israels folk hans verk.
Ps 103:8
    Barmhärtig och nådig är Herren,
    sen till vrede och rik på kärlek.
Ps 103:9
    Han går inte ständigt till rätta med oss,
    hans vrede varar inte för evigt.
Ps 103:10
    Han handlar inte mot oss som vi förtjänat,
    han ger oss inte våra synders lön.
Ps 103:11
    Ty så hög som himlen välver sig över jorden,
    så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.