Läs bibeltext

Ps 103:6
    Herren handlar rättfärdigt
    och ger de förtryckta deras rätt.
Ps 103:7
    Mose fick lära känna hans gärningar,
    Israels folk hans verk.
Ps 103:8
    Barmhärtig och nådig är Herren,
    sen till vrede och rik på kärlek.
Ps 103:9
    Han går inte ständigt till rätta med oss,
    hans vrede varar inte för evigt.
Ps 103:10
    Han handlar inte mot oss som vi förtjänat,
    han ger oss inte våra synders lön.
Ps 103:11
    Ty så hög som himlen välver sig över jorden,
    så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.
Ps 103:12
    Så långt som öster är från väster,
    så långt från oss förvisar han vår synd.
Ps 103:13
    Som en far visar ömhet mot barnen,
    så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom.
Ps 103:14
    Ty han vet hur vi är skapade,
    han minns att vi är mull.
Ps 103:15
    Människans dagar är som gräset:
    hon spirar som blomman på marken,
Ps 103:16
    så sveper vinden fram, och den är borta,
    platsen där den stod är tom.