Läs bibeltext

Ps 104:1
    Lova Herren, min själ!
    Mäktig är du, Herre, min Gud,
    i höghet och härlighet är du klädd,
Ps 104:2
    du sveper dig i ljus som i en mantel.
    Himlen har du spänt ut som ett tält,
Ps 104:3
    ovan skyn har du timrat din sal.
    Du gör molnen till din vagn
    och far på vindens vingar.
Ps 104:4
    Du gör vindar till dina sändebud
    och eldslågor till dina tjänare.
Ps 104:5
    Jorden har du ställt på stadig grund,
    den kan aldrig i evighet rubbas.
Ps 104:6
    Urhavet täckte den som en klädnad,
    vattnet stod högt över bergen.
Ps 104:7
    Det flydde för ditt rytande,
    när du dundrade tog det till flykten,
Ps 104:8
    uppför bergen, ner i dalarna,
    och stannade där du bestämt.
Ps 104:9
    Du satte en gräns för vattnet:
    aldrig mer skall det täcka jorden.
Ps 104:10
    Du låter källor rinna upp och bli till strömmar
    som forsar fram mellan bergen.
Ps 104:11
    De ger vatten åt alla markens djur,
    vildåsnor släcker där sin törst.