Läs bibeltext

Ps 105:4
    Sök er till Herren och hans makt,
    träd ständigt fram inför honom.
Ps 105:5
    Tänk på de under han har gjort,
    hans tecken och hans domslut,
Ps 105:6
    ni barn till Abraham, hans tjänare,
    söner till Jakob, hans utvalde.
Ps 105:7
    Han är Herren, vår Gud,
    över hela jorden når hans domar.
Ps 105:8
    För evigt minns han sitt förbund,
    i tusen släktled det bud han gav,
Ps 105:9
    förbundet han slöt med Abraham
    och sin ed till Isak.
Ps 105:10
    Han gav det till Jakob som en stadga,
    till Israel som ett evigt förbund:
Ps 105:11
    "Åt dig skall jag ge Kanaans land
    till arv och egendom."
Ps 105:12
    Fastän de var så få,
    en liten skara främlingar
Ps 105:13
    som vandrade från folk till folk,
    från det ena riket till det andra,
Ps 105:14
    lät han inte någon förtrycka dem.
    Han tuktade kungar för deras skull: