Läs bibeltext

Ps 105:16
    Han sände hungersnöd över landet,
    tog deras bröd ifrån dem.
Ps 105:17
    Före dem hade han sänt en man,
    Josef, som blev såld till slav.
Ps 105:18
    Man satte hans fötter i bojor
    och fjättrade honom med halsjärn,
Ps 105:19
    tills det han hade sagt slog in
    och Herrens ord gav honom rätt.
Ps 105:20
    Kungen lät frige honom,
    folkens härskare släppte honom fri.
Ps 105:21
    Han gjorde honom till herre över sitt hus,
    till härskare över allt han ägde,
Ps 105:22
    för att stormännen skulle fostras efter hans vilja
    och de äldste skolas i vishet.
Ps 105:23
    Israel kom till Egypten,
    i Hams land fick Jakob bo.
Ps 105:24
    Sitt folk gjorde Herren fruktsamt,
    han lät dem bli flera än deras fiender.
Ps 105:25
    Han fick egypterna att hata hans folk
    och handla listigt mot hans tjänare.
Ps 105:26
    Han sände sin tjänare Mose
    och Aron som han hade utvalt.