Läs bibeltext

Ps 106:1
    Halleluja!
    Tacka Herren, ty han är god,
    evigt varar hans nåd.
Ps 106:2
    Vem kan beskriva Herrens storverk,
    vem kan prisa allt han har gjort?
Ps 106:3
    Lyckliga de som ger akt på det rätta
    och alltid handlar rättfärdigt.
Ps 106:4
    Tänk på mig, Herre,
    när du visar nåd mot ditt folk,
    ta dig an mig
    när du räddar dem.
Ps 106:5
    Låt mig känna dina utvaldas lycka
    och dela ditt folks glädje,
    vara stolt att höra till dina egna.
Ps 106:6
    Vi har syndat som våra fäder,
    vi har handlat orätt och brottsligt.
Ps 106:7
    Våra fäder i Egypten
    förstod inte dina under,
    de tänkte inte på allt gott du gjort
    utan trotsade den Högste vid Sävhavet.
Ps 106:8
    Han räddade dem, sitt namn till ära,
    för att uppenbara sin makt.
Ps 106:9
    Han röt åt Sävhavet, och det blev torr mark,
    han förde dem genom djupen som genom en öken.
Ps 106:10
    Han räddade dem från deras motståndare,
    befriade dem från deras fiender.
Ps 106:11
    Vattnet dränkte deras förföljare,
    inte en enda blev kvar.