Läs bibeltext

Ps 106:19
    De gjorde en kalv vid Horeb
    och tillbad en gjuten bild.
Ps 106:20
    De bytte bort den som var deras ära
    mot bilden av en gräsätande tjur.
Ps 106:21
    De glömde Gud, sin räddare,
    som hade gjort stora ting i Egypten,
Ps 106:22
    underbara verk i Hams land,
    märkliga dåd vid Sävhavet.
Ps 106:23
    Han tänkte förinta dem,
    men Mose, hans utvalde,
    ställde sig i vägen
    för att hindra hans vrede att förgöra dem.
Ps 106:24
    De försmådde det ljuvliga landet
    och litade inte på hans ord.
Ps 106:25
    De knotade i sina tält
    och ville inte lyssna på Herren.
Ps 106:26
    Då lyfte han handen och svor
    att han skulle låta dem falla i öknen,
Ps 106:27
    skingra deras efterkommande bland folken,
    sprida ut dem över alla länder.
Ps 106:28
    De slöt sig till Baal-Pegor
    och åt av offren till gudar utan liv.
Ps 106:29
    De väckte Herrens vrede med sina gärningar,
    och en hemsökelse bröt ut.