Läs bibeltext

Ps 107:1
    Tacka Herren, ty han är god,
    evigt varar hans nåd.
Ps 107:2
    Så skall de befriade säga,
    de som Herren befriat ur nöden
Ps 107:3
    och som han har hämtat hem från alla länder,
    från öster och väster, norr och söder.
Ps 107:4
    Några gick vilse i öde öknar,
    de fann ingen väg till bebodda städer.
Ps 107:5
    De var hungriga och törstiga,
    och deras krafter sinade.
Ps 107:6
    Då ropade de till Herren i sin nöd,
    och han räddade dem ur deras trångmål.
Ps 107:7
    Han lät dem finna den rätta vägen
    till en stad där människor bodde.
Ps 107:8
    De skall tacka Herren för hans godhet,
    hans underbara gärningar mot människor.
Ps 107:9
    Han ger de törstande att dricka
    och mättar de hungriga med allt gott.
Ps 107:10
    Andra satt i djupaste mörker,
    fångna i fjättrar av järn.
Ps 107:11
    De hade trotsat Guds befallningar
    och förkastat den Högstes råd.