Läs bibeltext

Ps 110:1
Av David, en psalm.
    Så lyder Herrens ord till min härskare:
    Sätt dig på min högra sida,
    så skall jag lägga dina fiender
    som en pall under dina fötter.
Ps 110:2
    Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion:
    härska nu bland dina fiender!
Ps 110:3
    Villigt samlas ditt folk
    i dag då makten blir din.
    På heliga berg har jag fött dig
    som dagg ur gryningens sköte.
Ps 110:4
    Herren har svurit en ed
    som han inte skall bryta:
    Du är präst för evigt
    i Melkisedeks efterföljd.
Ps 110:5
    Herren är vid din sida,
    han krossar kungar på sin vredes dag,
Ps 110:6
    han dömer bland folken i sitt majestät,
    han krossar hövdingar vida kring jorden.
Ps 110:7
    Han dricker ur bäcken vid vägen.
    Så lyfter han huvudet högt.
Ps 111:1
    Halleluja!
    Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta
    i de rättrådigas krets, i menigheten.
Ps 111:2
    Stora är Herrens verk,
    de begrundas av alla som älskar dem.
Ps 111:3
    Höga och majestätiska är hans gärningar,
    hans rättfärdighet varar för alltid.
Ps 111:4
    Han låter oss minnas sina under.
    Nådig och barmhärtig är Herren,