Läs bibeltext

Ps 111:1
    Halleluja!
    Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta
    i de rättrådigas krets, i menigheten.
Ps 111:2
    Stora är Herrens verk,
    de begrundas av alla som älskar dem.
Ps 111:3
    Höga och majestätiska är hans gärningar,
    hans rättfärdighet varar för alltid.
Ps 111:4
    Han låter oss minnas sina under.
    Nådig och barmhärtig är Herren,
Ps 111:5
    han ger föda åt dem som fruktar honom,
    han minns för evigt sitt förbund.
Ps 111:6
    Han visade sin makt för sitt folk
    när han gav dem andra folks arvedel.
Ps 111:7
    I alla sina gärningar är han trofast och rättvis.
    Allt han bestämt är orubbligt
Ps 111:8
    och står fast för evig tid,
    det förverkligas i rättrådighet och sanning.
Ps 111:9
    Han befriade sitt folk,
    slöt för evigt sitt förbund.
    Heligt är hans namn och värt att frukta.
Ps 111:10
    Att frukta Herren är vishetens begynnelse,
    insikt vinner de som gör hans vilja.
    För alltid ljuder hans lov.
Ps 112:1
    Halleluja!
    Lycklig den som fruktar Herren
    och finner sin glädje i hans bud.