Läs bibeltext

Ps 112:1
    Halleluja!
    Lycklig den som fruktar Herren
    och finner sin glädje i hans bud.
Ps 112:2
    Hans barn skall bli mäktiga i landet,
    ja, de rättrådigas släkte blir välsignat.
Ps 112:3
    Välstånd och rikedom bor i hans hus,
    hans lycka varar för alltid,
Ps 112:4
    för de rättrådiga bryter ljus fram i mörkret.
    Den rättfärdige är nådig och barmhärtig,
Ps 112:5
    det går väl för den som gärna ger lån
    och är redlig i allt han gör.
Ps 112:6
    Han bringas aldrig på fall,
    den rättfärdiges minne skall alltid bestå.
Ps 112:7
    Olycksbud behöver han inte frukta,
    hans hjärta är tryggt, han förtröstar på Herren.
Ps 112:8
    Hans hjärta är lugnt, han är utan fruktan,
    han får se sina fienders fall.
Ps 112:9
    Han strör gåvor över de fattiga,
    hans lycka varar för alltid,
    han blir upphöjd och ärad.
Ps 112:10
    Den gudlöse ser det med grämelse,
    han skär tänder och tynar bort.
    De gudlösas hopp blir till intet.
Ps 113:1
    Halleluja!
    Prisa Herren, ni hans tjänare,
    prisa Herrens namn!