Läs bibeltext

Ps 113:1
    Halleluja!
    Prisa Herren, ni hans tjänare,
    prisa Herrens namn!
Ps 113:2
    Lovat vare Herrens namn
    nu och för evigt!
Ps 113:3
    Från öster till väster
    skall Herrens namn bli prisat.
Ps 113:4
    Herren är upphöjd över alla folk,
    högre än himlen når hans härlighet.
Ps 113:5
    Vem är som Herren, vår Gud,
    han som tronar så högt,
Ps 113:6
    han som ser så djupt ner -
    vem i himlen, vem på jorden?
Ps 113:7
    Den hjälplöse reser han ur gruset,
    den fattige lyfter han ur dyn.
Ps 113:8
    Han ger dem rum bland furstar,
    bland furstarna i sitt folk.
Ps 113:9
    Han ger den ofruktsamma ett hem
    som lycklig mor till söner.
    Halleluja!
Ps 114:1
    När Israel drog ut ur Egypten,
    Jakobs släkt från främlingars land,
Ps 114:2
    då blev Juda Guds heliga egendom,
    Israel hans välde.