Läs bibeltext

Ps 114:1
    När Israel drog ut ur Egypten,
    Jakobs släkt från främlingars land,
Ps 114:2
    då blev Juda Guds heliga egendom,
    Israel hans välde.
Ps 114:3
    Havet såg det och flydde,
    Jordans vatten vek undan,
Ps 114:4
    bergen hoppade som baggar
    och höjderna som lamm.
Ps 114:5
    Hav, vad fick dig att fly?
    Jordan, varför vek du undan?
Ps 114:6
    Berg, varför hoppar ni som baggar,
    och ni höjder som lamm?
Ps 114:7
    Bäva för Härskaren, du jord,
    bäva för Jakobs Gud,
Ps 114:8
    han som gör klippan till sjö
    och flintan till källsprång.
Ps 115:1
    Inte oss, Herre, inte oss
    utan ditt namn skall du ge ära,
    du som är god och trofast!
Ps 115:2
    Varför skall folken få säga:
    "Var är deras Gud?"
Ps 115:3
    Vår Gud är i himlen,
    allt vad han vill, det gör han.