Läs bibeltext

Ps 115:1
    Inte oss, Herre, inte oss
    utan ditt namn skall du ge ära,
    du som är god och trofast!
Ps 115:2
    Varför skall folken få säga:
    "Var är deras Gud?"
Ps 115:3
    Vår Gud är i himlen,
    allt vad han vill, det gör han.
Ps 115:4
    Deras gudar är silver och guld,
    verk av människohänder.
Ps 115:5
    Mun har de men kan inte tala,
    ögon men kan inte se.
Ps 115:6
    Öron har de men kan inte höra,
    näsa men känner ingen lukt.
Ps 115:7
    De har händer men kan inte gripa
    och fötter men kan inte gå.
    Ur deras strupe kommer inga ljud.
Ps 115:8
    De som gjort dem skall bli som de,
    ja, alla som sätter sin lit till dem.
Ps 115:9
    Israel, förlita dig på Herren,
    han är er hjälp och er sköld.
Ps 115:10
    Arons släkt, förlita dig på Herren,
    han är er hjälp och er sköld.
Ps 115:11
    Ni gudfruktiga, förlita er på Herren,
    han är er hjälp och er sköld.