Läs bibeltext

Ps 116:1
    Jag älskar Herren, ty han har hört
    min bön om förskoning.
Ps 116:2
    Han lyssnade till mig
    när jag ropade.
Ps 116:3
    Dödens snaror omgav mig,
    dödsrikets fasor nådde mig,
    jag var i nöd och förtvivlan.
Ps 116:4
    Jag åkallade Herren:
    Herre, rädda mitt liv!
Ps 116:5
    Herren är nådig och rättfärdig,
    vår Gud är barmhärtig.
Ps 116:6
    Herren bevarar de oskyldiga,
    jag var hjälplös, och han räddade mig.
Ps 116:7
    Kom till ro, min själ,
    Herren har varit god mot mig.
Ps 116:8
    Han räddade mig från döden,
    mitt öga från tårar,
    min fot från att snava.
Ps 116:9
    Jag får vandra inför Herren
    i de levandes länder.
Ps 116:10
    Jag trodde att jag skulle gå under,
    jag plågades svårt
Ps 116:11
    och tänkte i min oro:
    Alla människor sviker.