Läs bibeltext

Ps 117:1
    Prisa Herren, alla folk,
    lova honom, alla länder!
Ps 117:2
    Väldig är hans godhet mot oss,
    Herrens trofasthet är evig.
    Halleluja!
Ps 118:1
    Tacka Herren, ty han är god,
    evigt varar hans nåd.
Ps 118:2
    Sjung, du Israels folk:
    evigt varar hans nåd.
Ps 118:3
    Sjung, du Arons ätt:
    evigt varar hans nåd.
Ps 118:4
    Sjung, ni som fruktar Herren:
    evigt varar hans nåd.
Ps 118:5
    Jag ropade till Herren i mitt trångmål.
    Herren svarade, han förde mig ut i frihet.
Ps 118:6
    Herren är med mig - jag har ingenting att frukta:
    vad kan människor göra mig?
Ps 118:7
    Herren är med mig, han hjälper mig,
    jag skall triumfera över mina fiender.
Ps 118:8
    Det är bättre att ty sig till Herren
    än att lita på människors hjälp.
Ps 118:9
    Det är bättre att ty sig till Herren
    än att lita på mäktiga män.