Läs bibeltext

Ps 118:24
    Detta är dagen då Herren grep in.
    Låt oss jubla och vara glada!
Ps 118:25
    Herre, hjälp oss!
    Herre, ge framgång!
Ps 118:26
    Välsignad den som kommer i Herrens namn!
    Vi välsignar er från Herrens hus.
Ps 118:27
    Herren är Gud. Han gav oss ljus.
    Ordna er till procession, med kvistar i händerna,
    ända till altarets horn!
Ps 118:28
    Du är min Gud, jag vill tacka dig.
    Min Gud, jag vill höja ditt lov.
Ps 118:29
    Tacka Herren, ty han är god,
    evigt varar hans nåd.
Ps 119:1
    Lycklig den vars liv är fläckfritt,
    den som följer Herrens lag.
Ps 119:2
    Lycklig den som lyder hans lagbud
    och helhjärtat vänder sig till honom,
Ps 119:3
    som aldrig gör något orätt
    utan lever efter hans ord.
Ps 119:4
    Du har gett dina befallningar,
    de skall följas noga.
Ps 119:5
    Om jag bara kunde stå fast i min strävan
    att hålla dina stadgar!