Läs bibeltext

Ps 119:1
    Lycklig den vars liv är fläckfritt,
    den som följer Herrens lag.
Ps 119:2
    Lycklig den som lyder hans lagbud
    och helhjärtat vänder sig till honom,
Ps 119:3
    som aldrig gör något orätt
    utan lever efter hans ord.
Ps 119:4
    Du har gett dina befallningar,
    de skall följas noga.
Ps 119:5
    Om jag bara kunde stå fast i min strävan
    att hålla dina stadgar!
Ps 119:6
    Då behövde jag inte blygas
    när jag betraktar alla dina bud.
Ps 119:7
    Jag tackar dig av hjärtat
    när jag lär mig dina rättfärdiga lagar.
Ps 119:8
    Dina stadgar skall jag hålla.
    Överge mig aldrig!
Ps 119:9
    Hur kan en ung man bevara sitt liv rent,
    så att han håller sig till ditt ord?
Ps 119:10
    Helhjärtat vänder jag mig till dig,
    låt mig aldrig villas bort från dina bud.
Ps 119:11
    Vad du har sagt bevarar jag i mitt hjärta,
    så att jag aldrig syndar mot dig.