Läs bibeltext

Ps 119:14
    Jag gläds åt att följa dina lagbud,
    så som man gläder sig åt rikedom.
Ps 119:15
    Jag skall begrunda dina befallningar,
    jag skall ge akt på dina vägar.
Ps 119:16
    I dina stadgar har jag min lust,
    aldrig glömmer jag ditt ord.
Ps 119:17
    Förunna din tjänare att få leva
    och villigt lyda ditt ord.
Ps 119:18
    Öppna mina ögon, låt mig skåda
    det underbara i din lag.
Ps 119:19
    Jag är en främling i ditt land,
    dölj inte dina bud för mig.
Ps 119:20
    Längtan efter dina lagar
    förtär mig dag och natt.
Ps 119:21
    Du kväser de fräcka,
    förbannad är den som viker från dina bud.
Ps 119:22
    Lyft av mig vanära och förakt,
    jag har följt dina lagbud.
Ps 119:23
    Om än furstar sammansvärjer sig mot mig,
    så begrundar din tjänare dina stadgar.
Ps 119:24
    Jag har min lust i dina lagbud,
    de är mina rådgivare.