Läs bibeltext

Ps 119:23
    Om än furstar sammansvärjer sig mot mig,
    så begrundar din tjänare dina stadgar.
Ps 119:24
    Jag har min lust i dina lagbud,
    de är mina rådgivare.
Ps 119:25
    Jag ligger nedtryckt i stoftet,
    skänk mig liv, som du har sagt.
Ps 119:26
    Jag berättar hur jag levt och du ger mig svar,
    lär mig dina stadgar.
Ps 119:27
    Låt mig förstå den väg du befallt,
    så kan jag begrunda dina under.
Ps 119:28
    Jag är bedrövad och gråter,
    res mig upp, som du har sagt.
Ps 119:29
    Låt mig aldrig slå in på lögnens väg,
    och ge mig i nåd din lag.
Ps 119:30
    Sanningens väg har jag valt,
    dina lagar har jag för ögonen.
Ps 119:31
    Jag håller mig till dina lagbud,
    svik mig inte, o Herre.
Ps 119:32
    Jag löper den väg dina bud visar,
    ty du har vidgat min insikt.
Ps 119:33
    Visa mig, Herre, dina stadgars väg,
    och jag skall följa den till slutet.