Läs bibeltext

Ps 119:33
    Visa mig, Herre, dina stadgars väg,
    och jag skall följa den till slutet.
Ps 119:34
    Ge mig förstånd att lyda din lag,
    att hålla den helt och fullt.
Ps 119:35
    Led min vandring efter dina bud,
    den stigen går jag med glädje.
Ps 119:36
    Vänd min håg till dina lagbud
    och inte till snöd vinning.
Ps 119:37
    Vänd min blick från det meningslösa,
    skänk mig liv, som du har sagt.
Ps 119:38
    Håll ditt löfte till din tjänare,
    så kan jag leva i gudsfruktan.
Ps 119:39
    Ta bort vanäran som skrämmer mig,
    dina lagar är alltid goda.
Ps 119:40
    Jag längtar till dina befallningar,
    låt din rättfärdighet skänka mig liv.
Ps 119:41
    Herre, låt mig få del av din kärlek
    och den räddning du lovat mig.
Ps 119:42
    Jag kan ge mina smädare svar,
    ty jag litar på dina ord.
Ps 119:43
    Ryck inte sanningens ord ifrån mig,
    jag hoppas på dina domslut.