Läs bibeltext

Ps 119:41
    Herre, låt mig få del av din kärlek
    och den räddning du lovat mig.
Ps 119:42
    Jag kan ge mina smädare svar,
    ty jag litar på dina ord.
Ps 119:43
    Ryck inte sanningens ord ifrån mig,
    jag hoppas på dina domslut.
Ps 119:44
    Din lag vill jag alltid hålla,
    nu och för evigt.
Ps 119:45
    I frihet kan jag vandra,
    ty jag fördjupar mig i dina befallningar.
Ps 119:46
    Jag kungör dina lagbud för kungar
    och behöver inte blygas.
Ps 119:47
    Jag har min lust i dina bud,
    ja, jag älskar dem.
Ps 119:48
    Jag sträcker mina händer mot dig
    och begrundar dina stadgar.
Ps 119:49
    Minns vad du sagt till din tjänare,
    du har ju gett mig hopp.
Ps 119:50
    Det tröstar mig i mitt elände
    att ditt löfte skänker liv.
Ps 119:51
    De fräcka hånar mig grovt,
    men jag viker inte från din lag.