Läs bibeltext

Ps 119:53
    Brinnande vrede fyller mig
    när de gudlösa överger din lag.
Ps 119:54
    Dina stadgar är min lovsång
    var jag än befinner mig.
Ps 119:55
    Om natten tänker jag på ditt namn,
    Herre, jag håller din lag.
Ps 119:56
    Det har blivit mig förunnat
    att följa dina befallningar.
Ps 119:57
    Min andel är Herren,
    jag lovar att lyda dina ord.
Ps 119:58
    Jag vädjar till dig av hela mitt hjärta,
    visa mig nåd, som du har lovat.
Ps 119:59
    Jag tänker på hur jag levt mitt liv
    och söker mig till dina lagbud.
Ps 119:60
    Utan dröjsmål skyndar jag
    att lyda dina bud.
Ps 119:61
    De gudlösas snaror omger mig,
    men jag glömmer inte din lag.
Ps 119:62
    Mitt i natten stiger jag upp
    för att tacka dig för dina rättfärdiga lagar.
Ps 119:63
    Alla som fruktar dig är mina vänner,
    de som lyder dina befallningar.