Läs bibeltext

Ps 119:57
    Min andel är Herren,
    jag lovar att lyda dina ord.
Ps 119:58
    Jag vädjar till dig av hela mitt hjärta,
    visa mig nåd, som du har lovat.
Ps 119:59
    Jag tänker på hur jag levt mitt liv
    och söker mig till dina lagbud.
Ps 119:60
    Utan dröjsmål skyndar jag
    att lyda dina bud.
Ps 119:61
    De gudlösas snaror omger mig,
    men jag glömmer inte din lag.
Ps 119:62
    Mitt i natten stiger jag upp
    för att tacka dig för dina rättfärdiga lagar.
Ps 119:63
    Alla som fruktar dig är mina vänner,
    de som lyder dina befallningar.
Ps 119:64
    Din kärlek, Herre, fyller hela jorden,
    lär mig dina stadgar.
Ps 119:65
    Du har varit god mot din tjänare,
    Herre, som du har sagt.
Ps 119:66
    Ge mig klokhet och kunskap,
    ty jag litar på dina bud.
Ps 119:67
    Innan jag fick lida for jag vilse,
    men nu håller jag mig till ditt ord.