Läs bibeltext

Ps 119:66
    Ge mig klokhet och kunskap,
    ty jag litar på dina bud.
Ps 119:67
    Innan jag fick lida for jag vilse,
    men nu håller jag mig till ditt ord.
Ps 119:68
    Du är god och vad du gör är gott,
    lär mig dina stadgar.
Ps 119:69
    De fräcka svärtar ner mig med lögner,
    men jag lyder villigt dina befallningar.
Ps 119:70
    Deras sinne är trögt som fett,
    men jag har min lust i din lag.
Ps 119:71
    För mig var lidandet till gagn,
    då lärde jag mig dina stadgar.
Ps 119:72
    För mig är den lag du förkunnat
    mer värd än mängder av guld och silver.
Ps 119:73
    Dina händer har gjort mig och format mig,
    ge mig förstånd att lära dina bud.
Ps 119:74
    De gudfruktiga ser mig och gläds,
    ty jag sätter mitt hopp till ditt ord.
Ps 119:75
    Jag vet att dina domslut är rättfärdiga, Herre,
    i din trofasthet lät du mig lida.
Ps 119:76
    Låt din kärlek bli min tröst,
    så som du har lovat din tjänare.