Läs bibeltext

Ps 119:89
    Herre, för evigt
    står ditt ord fast i himlen.
Ps 119:90
    I alla tider gäller vad du har sagt.
    Du skapade jorden, och den blev till.
Ps 119:91
    Enligt dina lagar består den ännu,
    allting tjänar dig.
Ps 119:92
    Om inte din lag vore min lust
    skulle jag förgås i mitt lidande.
Ps 119:93
    Dina befallningar skall jag aldrig glömma,
    du skänker mig liv genom dem.
Ps 119:94
    Jag är din, rädda mig,
    ty jag fördjupar mig i dina befallningar.
Ps 119:95
    De gudlösa väntar på att förgöra mig,
    men jag vill ge akt på dina lagbud.
Ps 119:96
    Jag har sett att allting har ett slut,
    men dina bud är utan gränser.
Ps 119:97
    Vad jag älskar din lag!
    Jag begrundar den dagen lång.
Ps 119:98
    Dina bud gör mig visare än min fiende,
    de finns alltid hos mig.
Ps 119:99
    Jag äger mer vishet än alla mina lärare,
    ty jag begrundar dina lagbud.