Läs bibeltext

Ps 122:1
En vallfartssång av David.
    Jag blev glad när man sade till mig:
    Kom, vi skall gå till Herrens tempel.
Ps 122:2
    Nu står vi i dina portar, Jerusalem.
Ps 122:3
    Jerusalem, du välbyggda stad,
    där husen står tätt tillsammans!
Ps 122:4
    Dit går stammarna upp,
    Herrens stammar.
    Det är en plikt för Israel
    att prisa Herrens namn.
Ps 122:5
    Där finns domarsäten,
    troner för Davids ätt.
Ps 122:6
    Be om välgång för Jerusalem!
    Må de som älskar dig leva i trygghet.
Ps 122:7
    Må välgång råda inom dina murar,
    trygghet i dina palats.
Ps 122:8
    För mina bröders och vänners skull
    vill jag önska dig välgång.
Ps 122:9
    För templets skull, Herrens, vår Guds, tempel,
    vill jag söka ditt bästa.
Ps 123:1
En vallfartssång.
    Jag lyfter blicken mot dig,
    du som bor i himlen.
Ps 123:2
    Som tjänaren ser
    mot sin herres hand,
    som tjänarinnan ser
    mot sin husmors hand,
    så ser vi mot Herren, vår Gud,
    och hoppas på hans nåd.