Läs bibeltext

Ps 124:2
    om inte Herren stått på vår sida
    när människor anföll oss,
Ps 124:3
    då hade de slukat oss levande
    i sin brinnande vrede mot oss,
Ps 124:4
    då hade vattnet ryckt bort oss,
    en ström hade sköljt över oss,
Ps 124:5
    då hade det brusande vattnet
    sköljt över oss.
Ps 124:6
    Lovad vare Herren,
    han lät oss inte bli ett rov för deras käftar.
Ps 124:7
    Vi kom undan som en fågel
    ur jägarens nät.
    Nätet gick sönder
    och vi kom undan.
Ps 124:8
    Vår hjälp finns hos Herren,
    som har gjort himmel och jord.
Ps 125:1
En vallfartssång.
    De som litar på Herren är som Sions berg,
    det rubbas inte, det står fast för evigt.
Ps 125:2
    Liksom bergen omger Jerusalem,
    så omger Herren sitt folk
    nu och för evigt.
Ps 125:3
    De gudlösas spira får inte sträckas
    över de rättfärdigas land,
    ty då kan de rättfärdiga gripa till orätt.
Ps 125:4
    Herre, var god mot de goda,
    mot dem som har ett redbart sinne.