Läs bibeltext

Ps 126:1
En vallfartssång.
    När Herren vände Sions öde,
    då var allt som om vi drömde:
Ps 126:2
    vi skrattade, vi sjöng av glädje,
    och jublet steg från våra läppar.
    Då sade man bland folken:
    Herren har gjort stora ting med dem!
Ps 126:3
    Ja, Herren gjorde stora ting med oss,
    och därför var vi glada.
Ps 126:4
    Herre, vänd vårt öde,
    liksom du ger liv åt bäckarna i Negev.
Ps 126:5
    De som sår under tårar
    skall skörda med jubel.
Ps 126:6
    Gråtande går de
    och sår sin säd.
    Jublande kommer de
    och bär sina kärvar.
Ps 127:1
En vallfartssång av Salomo.
    Om inte Herren bygger huset
    är byggarnas möda förgäves.
    Om inte Herren vaktar staden
    är väktarens vaka förgäves.
Ps 127:2
    Förgäves stiger ni tidigt upp
    och går sent till vila,
    ni som sliter för ert bröd.
    Men sina vänner ger Herren framgång.
Ps 127:3
    Barn är en gåva från Herren,
    livsfrukt är en lön.
Ps 127:4
    Som pilar i krigarens hand
    är söner födda då man är ung.
Ps 127:5
    Lycklig den vars koger
    är fyllt med dem.
    De kommer inte till korta
    inför motparten i rätten.