Läs bibeltext

Ps 128:1
En vallfartssång.
    Lycklig den som fruktar Herren
    och vandrar på hans vägar.
Ps 128:2
    Du skall njuta frukten av din möda.
    Lycklig du! Det skall gå dig väl.
Ps 128:3
    Som en vinstock som bär frukt
    är hustrun i ditt hus,
    som plantor av olivträd
    är barnen kring ditt bord.
Ps 128:4
    Så blir den man välsignad
    som fruktar Herren.
Ps 128:5
    Må Herren välsigna dig från Sion,
    så att du får se Jerusalems lycka
    i alla dina dagar
Ps 128:6
    och får se barn till dina barn.
    Må det gå Israel väl!
Ps 129:1
En vallfartssång.
    Hårt har de ansatt mig ända från min ungdom
    - så skall Israel säga -
Ps 129:2
    hårt har de ansatt mig ända från min ungdom,
    men de har inte besegrat mig.
Ps 129:3
    De plöjde min rygg
    och drog långa fåror.
Ps 129:4
    Men Herren är rättfärdig,
    han skar av de gudlösas rep.
Ps 129:5
    Alla som hatar Sion
    skall vika tillbaka med skam.