Läs bibeltext

Ps 130:1
En vallfartssång.
    Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Ps 130:2
    Herre, hör mitt rop,
    lyssna när jag bönfaller dig!
Ps 130:3
    Om du lade synder på minnet,
    Herre, vem kunde då bestå?
Ps 130:4
    Men hos dig finns förlåtelse,
    och därför fruktar man dig.
Ps 130:5
    Jag väntar på Herren,
    jag längtar,
    jag hoppas få höra hans ord.
Ps 130:6
    Jag längtar efter Herren
    mer än väktarna efter morgonen,
    än väktarna efter morgonen.
Ps 130:7
    Hoppas på Herren, Israel,
    ty hos Herren finns nåd
    och makten att befria.
Ps 130:8
    Han skall befria Israel
    från alla synder.
Ps 131:1
En vallfartssång av David.
    Herre, jag är inte övermodig,
    har inga stolta later.
    Jag ägnar mig inte åt stora ting,
    åt det som övergår mitt förstånd.
Ps 131:2
    Nej, jag har lugnat och stillat min själ,
    jag är som ett litet barn,
    som barnet i moderns famn.
Ps 131:3
    Hoppas på Herren, Israel,
    nu och för evigt.