Läs bibeltext

Ps 132:11
    Herren gav David sin ed,
    ett ord han aldrig skall svika:
    "Ättlingar till dig
    skall jag sätta på din tron.
Ps 132:12
    Om dina söner håller mitt förbund
    och de bud jag lär dem,
    skall också deras söner
    för alltid sitta på din tron."
Ps 132:13
    Ty Herren har utvalt Sion,
    där vill han ha sin boning.
Ps 132:14
    "För evigt är detta min viloplats,
    här vill jag bo, det är min önskan.
Ps 132:15
    Rikt skall jag välsigna Sion med föda
    och mätta de fattiga med bröd.
Ps 132:16
    Dess präster skall jag klä i seger,
    de trogna skall jubla högt.
Ps 132:17
    Där låter jag Davids ätt växa i makt,
    jag har tänt en lampa åt min smorde.
Ps 132:18
    Hans fiender skall jag klä i skam,
    men på hans huvud skall kronan stråla."
Ps 133:1
En vallfartssång av David.
    Vad det är gott och ljuvligt
    att bröder är tillsammans!
Ps 133:2
    Det är som när den fina oljan på huvudet
    rinner ner i skägget, i Arons skägg,
    som faller ner över dräktens linning.
Ps 133:3
    Det är som när Hermons dagg
    faller över Sions berg.
    Där skänker Herren välsignelse,
    liv i alla tider.