Läs bibeltext

Ps 137:1
    Vid Babylons floder
    satt vi och grät,
    när vi tänkte på Sion.
Ps 137:2
    I pilträden som växte där
    hade vi hängt våra lyror.
Ps 137:3
    De som höll oss fångna
    bad oss att sjunga,
    de som släpat bort oss
    bad om glada visor:
    "Sjung för oss en sång från Sion!"
Ps 137:4
    Men hur kunde vi sjunga Herrens sånger
    i ett främmande land?
Ps 137:5
    Om jag glömmer dig, Jerusalem,
    må min högra hand förlamas.
Ps 137:6
    Må min tunga fastna vid gommen
    om jag inte tänker på dig,
    om jag inte sätter Jerusalem
    högre än all annan glädje.
Ps 137:7
    Herre, tänk på Jerusalems olycksdag,
    hur edomeerna ropade:
    "Riv ner, riv ner till grunden."
Ps 137:8
    Babylon, du förstörerska,
    lycklig den som får vedergälla
    vad du har gjort mot oss.
Ps 137:9
    Lycklig den som får ta dina späda barn
    och krossa dem mot klippan.
Ps 138:1
Av David.
    Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta,
    inför gudarna sjunga ditt lov.
Ps 138:2
    Jag faller ner, vänd mot ditt heliga tempel,
    och prisar ditt namn, du som är god och trofast.
    Du har gjort långt mer än du lovat.