Läs bibeltext

Ps 138:1
Av David.
    Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta,
    inför gudarna sjunga ditt lov.
Ps 138:2
    Jag faller ner, vänd mot ditt heliga tempel,
    och prisar ditt namn, du som är god och trofast.
    Du har gjort långt mer än du lovat.
Ps 138:3
    Du svarade mig när jag ropade,
    du fyllde mig med kraft.
Ps 138:4
    Alla jordens kungar skall tacka dig, Herre,
    ty de har hört dina ord.
Ps 138:5
    De skall sjunga om Herrens vägar,
    ty stor är Herrens härlighet.
Ps 138:6
    Hög är Herren, men han ser de låga,
    upphöjd och fjärran känner han allt.
Ps 138:7
    När jag drabbas av nöd
    bevarar du mitt liv.
    Mot mina fienders vrede
    sträcker du ut din hand,
    din starka hand räddar mig.
Ps 138:8
    Herren skall fullborda vad han gör för mig.
    Herre, din godhet varar för evigt.
    Upphör inte med ditt verk!
Ps 139:1
För körledaren. Av David, en psalm.
    Herre, du rannsakar mig och känner mig.
Ps 139:2
    Om jag står eller sitter vet du det,
    fast du är långt borta vet du vad jag tänker.
Ps 139:3
    Om jag går eller ligger ser du det,
    du är förtrogen med allt jag gör.