Läs bibeltext

Ps 139:1
För körledaren. Av David, en psalm.
    Herre, du rannsakar mig och känner mig.
Ps 139:2
    Om jag står eller sitter vet du det,
    fast du är långt borta vet du vad jag tänker.
Ps 139:3
    Om jag går eller ligger ser du det,
    du är förtrogen med allt jag gör.
Ps 139:4
    Innan ordet är på min tunga
    vet du, Herre, allt jag vill säga.
Ps 139:5
    Du omger mig på alla sidor,
    jag är helt i din hand.
Ps 139:6
    Den kunskapen är för djup för mig,
    den övergår mitt förstånd.
Ps 139:7
    Var skulle jag komma undan din närhet?
    Vart skulle jag fly för din blick?
Ps 139:8
    Stiger jag upp till himlen, finns du där,
    lägger jag mig i dödsriket, är du också där.
Ps 139:9
    Tog jag morgonrodnadens vingar,
    gick jag till vila ytterst i havet,
Ps 139:10
    skulle du nå mig även där
    och gripa mig med din hand.
Ps 139:11
    Om jag säger: Mörker må täcka mig,
    ljuset omkring mig bli natt,