Läs bibeltext

Ps 139:7
    Var skulle jag komma undan din närhet?
    Vart skulle jag fly för din blick?
Ps 139:8
    Stiger jag upp till himlen, finns du där,
    lägger jag mig i dödsriket, är du också där.
Ps 139:9
    Tog jag morgonrodnadens vingar,
    gick jag till vila ytterst i havet,
Ps 139:10
    skulle du nå mig även där
    och gripa mig med din hand.
Ps 139:11
    Om jag säger: Mörker må täcka mig,
    ljuset omkring mig bli natt,
Ps 139:12
    så är inte mörkret mörkt för dig,
    natten är ljus som dagen,
    själva mörkret är ljus.
Ps 139:13
    Du skapade mina inälvor,
    du vävde mig i moderlivet.
Ps 139:14
    Jag tackar dig för dina mäktiga under,
    förunderligt är allt du gör.
    Du kände mig alltigenom,
Ps 139:15
    min kropp var inte förborgad för dig,
    när jag formades i det fördolda,
    när jag flätades samman i jordens djup.
Ps 139:16
    Du såg mig innan jag föddes,
    i din bok var de redan skrivna,
    de dagar som hade formats
    innan någon av dem hade grytt.
Ps 139:17
    Dina tankar, o Gud, är för höga för mig,
    väldig är deras mångfald.