Läs bibeltext

Ps 144:1
Av David.
    Lovad vare Herren, min klippa,
    han som övat min arm för krig
    och lärt min hand att strida,
Ps 144:2
    min klippa och min borg,
    min fristad och min räddare,
    min sköld, min tillflykt,
    han som lägger folken under mina fötter.
Ps 144:3
    Herre, vad är en människa
    att du bryr dig om henne,
    en dödlig att du räknar med honom?
Ps 144:4
    Människan är som en vindfläkt,
    hennes levnad en flyktig skugga.
Ps 144:5
    Herre, vik undan din himmel, stig ner,
    rör vid bergen så att de ryker.
Ps 144:6
    Låt blixtar ljunga vida omkring,
    skjut dina pilar, låt dem vina.
Ps 144:7
    Räck ut din hand från höjden,
    befria mig och rädda mig
    ur djupa vatten,
    undan främlingar,
Ps 144:8
    som har munnen full av lögner
    och med lyftad hand svär falska eder.
Ps 144:9
    Gud, jag vill sjunga en ny sång till din ära,
    spela på tiosträngad harpa,
Ps 144:10/11
    du som ger seger åt kungar
    och befriar din tjänare David.
    Rädda mig från det grymma svärdet,
    befria mig från främlingar,
    som har munnen full av lögner
    och med lyftad hand svär falska eder.
Ps 144:12
    Våra söner är som växande plantor,
    i blomman av sin ålder.
    Våra döttrar är som pelare,
    skulpterade för palats.