Läs bibeltext

Ps 145:2
    Dag efter dag vill jag prisa dig,
    nu och för evigt sjunga ditt lov.
Ps 145:3
    Stor är Herren, högt är han prisad,
    ingen kan fatta hans storhet.
Ps 145:4
    Släkte efter släkte skall hylla dina verk
    och vittna om dina väldiga gärningar.
Ps 145:5
    De skall tala om din härlighet, ditt höga majestät,
    och de under som du gör vill jag besjunga.
Ps 145:6
    De skall prisa din fruktansvärda makt,
    och din storhet vill jag förkunna.
Ps 145:7
    De skall ropa ut din stora godhet
    och jubla över din trofasthet.
Ps 145:8
    Nådig och barmhärtig är Herren,
    sen till vrede och rik på kärlek.
Ps 145:9
    Herren är god mot alla,
    barmhärtig mot allt han har skapat.
Ps 145:10
    Herre, allt du har skapat skall tacka dig,
    dina trogna skall lovsjunga dig.
Ps 145:11
    De skall tala om ditt rikes ära
    och förkunna din väldiga kraft,
Ps 145:12
    så att alla lär känna din makt,
    ditt rikes ära och härlighet.