Läs bibeltext

Ps 145:8
    Nådig och barmhärtig är Herren,
    sen till vrede och rik på kärlek.
Ps 145:9
    Herren är god mot alla,
    barmhärtig mot allt han har skapat.
Ps 145:10
    Herre, allt du har skapat skall tacka dig,
    dina trogna skall lovsjunga dig.
Ps 145:11
    De skall tala om ditt rikes ära
    och förkunna din väldiga kraft,
Ps 145:12
    så att alla lär känna din makt,
    ditt rikes ära och härlighet.
Ps 145:13
    Ditt rike står i alla tider,
    ditt välde från släkte till släkte.
Ps 145:13
    Gud håller sina löften,
    kärleksfull i allt han gör.
Ps 145:14
    Herren stöder dem som vacklar,
    han rätar krökta ryggar.
Ps 145:15
    Allas ögon är vända mot dig,
    och du ger dem föda i rätt tid.
Ps 145:16
    Du öppnar din hand
    och stillar allt levandes hunger.
Ps 145:17
    Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar,
    kärleksfull i allt han gör.