Läs bibeltext

Ps 146:7
    Han ger de förtryckta deras rätt,
    han ger de svältande bröd.
    Herren befriar de fångna,
Ps 146:8
    Herren öppnar blinda ögon,
    Herren rätar krökta ryggar,
    Herren älskar de trogna,
Ps 146:9
    Herren ger främlingar skydd,
    stöder faderlösa och änkor
    men korsar de ondas planer.
Ps 146:10
    Herren härskar för evigt,
    din Gud, o Sion, från släkte till släkte.
    Halleluja!
Ps 147:1
    Halleluja!
    Det är gott att sjunga vår Guds lov,
    lovsång är skön och ljuvlig.
Ps 147:2
    Herren bygger upp Jerusalem
    och samlar det skingrade Israel.
Ps 147:3
    Han ger läkedom åt de förtvivlade,
    han helar deras sår.
Ps 147:4
    Han bestämmer stjärnornas antal
    och ger dem deras namn.
Ps 147:5
    Vår Herre är stor, hans kraft är väldig,
    hans vishet är utan gräns.
Ps 147:6
    Herren stöder de svaga,
    de gudlösa slår han till marken.
Ps 147:7
    Tacka Herren med sång,
    lovsjung vår Gud till lyra,