Läs bibeltext

Ps 147:12
    Lova Herren, Jerusalem,
    Sion, prisa din Gud.
Ps 147:13
    Han gör bommarna för dina portar starka
    och välsignar ditt folk där inne.
Ps 147:14
    Han ger fred och välgång åt ditt land
    och mättar dig med finaste vete.
Ps 147:15
    Han sänder sitt bud till jorden,
    snabbt löper hans ord.
Ps 147:16
    Han låter snö falla som ull,
    rimfrost strör han ut som aska.
Ps 147:17
    Han kastar ner hagel som smulor,
    hans köld får vattnet att frysa.
Ps 147:18
    Han sänder sitt ord, och isen smälter,
    han andas, och vattnet strömmar.
Ps 147:19
    Han förkunnar sitt ord för Jakob,
    sina stadgar och lagar för Israel.
Ps 147:20
    Så har han inte gjort för andra folk,
    de känner inte hans lagar.
    Halleluja!
Ps 148:1
    Halleluja!
    Prisa Herren i himlen,
    prisa honom i höjden.
Ps 148:2
    Prisa honom, alla hans änglar,
    prisa honom, hela hans här.