Läs bibeltext

Ps 148:1
    Halleluja!
    Prisa Herren i himlen,
    prisa honom i höjden.
Ps 148:2
    Prisa honom, alla hans änglar,
    prisa honom, hela hans här.
Ps 148:3
    Prisa honom, sol och måne,
    prisa honom, alla strålande stjärnor.
Ps 148:4
    Prisa honom, du himlarnas himmel,
    du vatten ovanför himlen.
Ps 148:5
    De skall prisa Herrens namn,
    ty han befallde och de skapades.
Ps 148:6
    Han gav dem deras plats för evig tid,
    bestämde en ordning som aldrig förgår.
Ps 148:7
    Prisa Herren på jorden,
    havsdjur och väldiga djup,
Ps 148:8
    blixt och hagel, snö och dimma,
    du stormvind som gör vad han befaller,
Ps 148:9
    alla höjder och berg,
    alla fruktträd och cedrar,
Ps 148:10
    vilda djur och boskap,
    kräldjur och flygande fåglar,
Ps 148:11
    alla jordens kungar och folk,
    alla dess furstar och domare,