Läs bibeltext

Ps 149:1
    Halleluja!
    Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
    sjung hans lov i de trognas församling.
Ps 149:2
    Israel skall glädjas över sin skapare,
    Sions folk skall jubla över sin konung.
Ps 149:3
    Med dans skall de prisa hans namn,
    till tamburin och lyra skall de sjunga hans lov.
Ps 149:4
    Ty Herren älskar sitt folk
    och skänker de maktlösa seger.
Ps 149:5
    I triumf skall de trogna jubla
    och höja glädjerop om natten.
Ps 149:6
    Ur deras strupar stiger lovsång till Gud,
    i deras hand är ett skarpslipat svärd.
Ps 149:7
    De skall ta hämnd på folken,
    straffa främmande folkslag,
Ps 149:8
    binda deras kungar med kedjor,
    deras stormän med bojor av järn.
Ps 149:9
    De skall verkställa den dom som är fälld.
    Det är en ära för alla hans trogna.
    Halleluja!
Ps 150:1
    Halleluja!
    Prisa Gud i hans helgedom,
    prisa honom i hans höga himmel.
Ps 150:2
    Prisa honom för hans mäktiga gärningar,
    prisa honom för hans väldiga storhet.