Läs bibeltext

Ps 149:5
    I triumf skall de trogna jubla
    och höja glädjerop om natten.
Ps 149:6
    Ur deras strupar stiger lovsång till Gud,
    i deras hand är ett skarpslipat svärd.
Ps 149:7
    De skall ta hämnd på folken,
    straffa främmande folkslag,
Ps 149:8
    binda deras kungar med kedjor,
    deras stormän med bojor av järn.
Ps 149:9
    De skall verkställa den dom som är fälld.
    Det är en ära för alla hans trogna.
    Halleluja!
Ps 150:1
    Halleluja!
    Prisa Gud i hans helgedom,
    prisa honom i hans höga himmel.
Ps 150:2
    Prisa honom för hans mäktiga gärningar,
    prisa honom för hans väldiga storhet.
Ps 150:3
    Prisa honom med hornstötar,
    prisa honom med harpa och lyra,
Ps 150:4
    prisa honom med tamburin och dans,
    prisa honom med strängaspel och flöjt,
Ps 150:5
    prisa honom med klingande cymbaler,
    prisa honom med jublande cymbaler.
Ps 150:6
    Allt som lever och andas skall prisa Herren.
    Halleluja!